mesleki ve teknik eğitim

Etiket: işletme staj sözleşmesi

Sözleşme evrakı; İBAN, SGK ve telefon numaralarının eksiksiz bir şekilde doldurulması için kutucuklar şeklinde düzenlenmiştir....